തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ കുടിശ്ശിക അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്യണം :എ ഐ ടി യു സി.

പേരാമ്പ്ര: തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നാലു മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയൂണിയൻ എഐടിയുസി ജില്ലാ കൺവൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു .കൺവെൻഷൻപേരാമ്പ്രയിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.ആർ സത്യൻ ,എൻ എം വിമല, ശശി കിഴക്കൻ പേരാമ്പ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രസീഡിയം കൺവൻഷൻ നിയന്ത്രിച്ചു.സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ അനിമോൻ, പി സുരേഷ് ബാബു ,കെ കെ ബാലൻ, ബിന്ദു അമ്പാളി, സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ, എ കെ
ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ,ശശി കിഴക്കൻ പേരാമ്പ്ര എന്നിവർപ്രസംഗിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് നാല് മാസമായി ജോലി ചെയ്ത ഇനത്തിൽ നൽകാനുള്ള  കൂടിശ്ശിക 
അടിയന്തിരമായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനവരി 28ന് കോഴിക്കോട് ആ ദായനികുതി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും സത്യാ ഗ്രഹവും സഘടിപ്പിക്കാൻ കൺവൻഷൻ തീരുമാനിച്ചു.ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റ് ആർ സത്യൻ, വൈസ് പ്രസി
ഡ ന്റ്മാരായി എൻ എം വിമല, ശശി കിഴക്കൻപേരാമ്പ്ര, ടി സി നിഷ, ഉഷസി സി ,ഷീമവളളിൽ , ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി
പി സുരേഷ് ബാബു ,സെക്രട്ടറിമാരായി സി കെ ബാബു ഇ സിശാന്ത, സി ടി സുകുമാരൻ ,എ കെ പ്രമൻ ,ശ്രീലത ടി ,ട്രഷററായി പി സി തോമസ്സ് എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു .ഫോട്ടോ :എഐടിയുസിജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ടി വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.