ദേശീയ പണിമുടക്ക് നൊച്ചാട് കാൽനട പ്രചര ജാഥ നടത്തി

നൊച്ചാട്: ജനവരി8 ന്റെ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സംയുകത ട്രേഡ് യൂനിയൻ നൊച്ചാട് വില്ലേജ് കമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ നടത്തി.
വെള്ളിയൂരിൽ സി.ഐ.ടി.യു ഏരിയാ ജോ. സെക്രട്ടറി എൻ.എം.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജാഥാ ലീഡർ കെ.അഭിലാഷ്, കെ.കെ.കബീർ, ഡി.എം രജീഷ് ,എം.റജി, എ.വി .ചന്ദ്രൻ ,പി.കെ രാവുണ്ണി, പി.കെ.ദാമോദരൻ ,എ.എം അനീഷ്, ആയടത്തിൽ ഗോവിന്ദൻ.വി വി ദിനേശൻ, ജയചന്ദ്രൻ ,രഞ്ജിത് തുമ്പക്കണ്ടി , ഇ.ടി.സോമൻ ,അബ്ദുള്ള, എന്നിവർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
സംസാരിച്ചു.
സമാപനം കളോളി പൊയിലിൽ ഐ എൻ ടി.യു.സി സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയംഗം എടാണി മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി, പി.എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സംസാരിച്ചു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.