കൂറുവങ്ങാട് ചിത്രകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയും ചിത്രപ്രദർശനവും നടത്തി.

പേരാമ്പ്ര:പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നു കാട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി സാംസ ഗ്രന്ഥാലയം കൂറുവങ്ങാട് ചിത്രകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയും ചിത്രപ്രദർശനവും നടത്തി വിവിധ ചിത്രകാരന്മാർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് എതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പ്രദർശനം നിരവധി പേരെ ആകർഷിച്ചു. ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് എൻ കെ മധു, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷാജി, സഫീല, കെ രാജൻ, എൻ വി മുരളി ,എന്നിവർ പങ്കാളികളായി.എ.സുധാകരൻ, എൻ.കെ നിസാർ, ടി.ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ‘ഡി.കെ ബിജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.