[നിര്യാതനായി] ഗോപാലൻ ചെട്ട്യാർ ചെറുവണ്ണൂർ

ഗോപാലൻ ചെട്ട്യാർ ചെറുവണ്ണൂർ


പേരാമ്പ്ര: ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താപ്പീസിന് സമീപം വെങ്ങിലാട്ട് സി.ഗോപാലൻ ചെട്ട്യാർ (93) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ: നാരായണി -മകൻ: രാഘവൻ (മരുമകൾ: പത്മിനി -സഹോദരങ്ങൾ: സി.നാരായണൻ (റിട്ട: ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ), മാധവി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.