ഭരണഘടന സംരക്ഷണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

പേരാമ്പ്ര:ചക്കിട്ടപാറ പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി നേതൃസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഭരണഘടന സംരക്ഷണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചക്കിട്ടപാറ സന്തോഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന പരിപാടി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുജാത മനയ്ക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി നേതൃസമിതി ചെയർമാൻ അഗസ്റ്റിൻ കിഴക്കരക്കാട്ട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പേരാമ്പ്ര ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശിവദാസ് ചെമ്പ്ര മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് റോഡിലെ അതിനുള്ളില്. കെ.എം.ജോർജ്ജ്, ശാന്ത പുത്തലത്ത്, കെ.എം. അജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പേരാമ്പ്ര ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശിവദാസ് ചെമ്പ്ര മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.