[നിര്യാതനായി ] മെരുളിയോട്ട് ശ്രീധരൻ നായർ കൈതക്കൽ

മെരുളിയോട്ട് ശ്രീധരൻ നായർ


കൈതക്കൽ: മെരുളിയോട്ട് ശ്രീധരൻ നായർ (63) നിര്യാതനായി.
അമ്മ :നാരായണി അമ്മ
ഭാര്യ:ദേവി
മക്കൾ: ഷൈമ ,ഷൈനി (സി.പി.ഐ.പാറമുതു ബ്രാഞ്ച് അംഗം)
മരുമക്കൾ: സത്യൻ (മരുതോങ്കര)
ഷൈജു (മൊട്ടന്തറ – സി.പി.ഐ.എം ജി.യു.പി സ്ക്കൂൾ ബ്രാഞ്ച് അംഗം)
സഹോദരങ്ങൾ: കാർത്യായനി അമ്മ (കൈതക്കൽ), കമലാക്ഷി അമ്മ (ചെമ്പ്ര), ജാനു അമ്മ (കൈതക്കൽ), ലീല അമ്മ (കൂട്ടാലിട ),റീന (കുട്ടോത്ത്)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.