കായണ്ണ കൊളോറ പാറയിലെ സരോജിനി അമ്മ നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര:  കായണ്ണ കൊളോറ് പാറയിലെ കൈതാം പൊയിൽ നാരായണൻ നായരുടെ ഭാര്യ സരോജിനി അമ്മ (60) നിര്യാതയായി.മക്കൾ: ഷീജ, ഷാജി, ഷിബു.മരുമക്കൾ: ദിവാകരൻ, ജിഷ, അഞ്ജു. സഞ്ചയനം ചൊവ്വ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.