ജോലിക്കിടെ മൂലാട് സ്വദേശിക്ക് സൂര്യാഘാതമേറ്റു.

പേരാമ്പ്ര : ജോലിക്കിടെ മൂലാട് സ്വദേശിയായ മധ്യവയസ്‌ക്കന് സൂര്യാഘാതമേറ്റു. നാലാംകണ്ടത്തില്‍ താമസിക്കും പാലാടന്‍കണ്ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ (53) നാണ് സൂര്യാഘാതമേറ്റത്. മരപ്പണി തൊഴിലാളിയാണ് ഇയാള്‍.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.