മുയിപ്പോത്ത് കടുങ്ങോശൻ കണ്ടി ചിരുത നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര:മുയിപ്പോത്ത്കടുങ്ങോശൻ കണ്ടി ചിരുത (83) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് പരേതനായ കുഞ്ഞിരാമൻ (എരവട്ടൂർ) .മക്കൾ :ഗംഗാധരൻ, പ്രേമദാസൻ (കർഷക സംഘം മേഖലാ കമ്മിറ്റിയഗം) ഗീത, സന്തോഷ് .മരുമക്കൾ :സരസ, ഷീന, രാജൻ, നിമിഷ.സഹോദരങ്ങൾ :പരേതനായ കണാരൻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.