കല്പത്തൂർ കാവുള്ളാം വീട്ടിൽ അമ്മത് നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര:കല്പത്തൂർ വായനശാല കാവുള്ളാം വീട്ടിൽ അമ്മത് (85) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:പാത്തുമ്മ. മക്കൾ: യൂസഫ്, സ്ഫിയ,സൈറ,സറീന, റഹ്മത്ത്. മരുമക്കൾ:അസീസ് ആക്കുപറമ്പ്, യൂസഫ് പുളിയോട്ട് മുക്ക് ,ഉസ്മാൻ വടകര, സൈനുദ്ദീൻഅരിക്കുളം,.സാജിദ മേപ്പയ്യൂർ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.