കൊറോണ വൈറസ്: സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആർ‌.എസ്‌.എസ്

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് 19 വൈറസ് പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘിന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ഭയ്യാജി ജോഷി സ്വയംസേവകർ, സംഘടനയുടെ (പ്രവർത്തകരോട്) ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ചെറിയ ടീമുകൾ രൂപീകരിക്കാനും സമൂഹത്തിൽ ശുചിത്വം, ആരോഗ്യം, അവബോധം എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും എല്ലാ സ്വയംസേവകരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യാനും ജോഷി പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായും പൊതു പ്രതിനിധികളുമായും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മനസിലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നതിനും പതിവായി ബന്ധപ്പെടുക. സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പൂർണമായും സഹകരിക്കുക , അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.