എരവട്ടൂർ പരേതനായ പ്രാപ്പോയിൽ കുഞ്ഞിമൊയ്തിയുടെ ഭാര്യ ആയിഷ (75) നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര:എരവട്ടൂർ പരേതനായ പ്രാപ്പോയിൽ കുഞ്ഞിമൊയതിയുടെ ഭാര്യ ആയിഷ (75) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: അബ്ദുൽ മജീദ്, യൂസഫ് (ഇരുവരും സൗദി) റഷീദ്. മരുമക്കൾ: ഹാജറ, സീനത്ത്, ഇസ്മത്ത്. സഹോദരങ്ങൾ: കക്കോത്ത് മൂസ, അമ്മദ് പരേതനായ പോക്കർ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.