എരവട്ടൂരിലെ മഠത്തിൽ കണ്ടി കേളപ്പൻ (102) നിര്യാതനായി.

മഠത്തിൽ കണ്ടി കേളപ്പൻ

പേരാമ്പ്ര: എരവട്ടൂരിലെ മഠത്തിൽ കണ്ടി കേളപ്പൻ (102) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: പരേതയായ മന്ദി. മക്കൾ:നാരായണൻ, ശങ്കരൻ, കല്യാണി, അമ്മാളു, ശാന്ത, ബാവ, .പരേതരായ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, ആണ്ടി. മരുമക്കൾ:കുഞ്ഞിരാമൻ,പരേതനായ ശങ്കരൻ, ഗോപാലൻ, ബാബു, കല്യാണി, ലീല, കാർത്യായനി, ദേവി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.