നൊച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പേരാമ്പ്ര: നൊച്ചാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്കാര്യാലയം പുതിയകെട്ടിടത്തിൽപ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.
മന്ത്രി ടി. പി രാമകൃഷ്ണൻ 2 കോടി രൂപ എം എൽ എ  യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും50 ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാണ്  ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ വിശാലമായ കെട്ടിടം പൂർത്തികരിച്ചത് . 
മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്പിഎം  കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻഅധ്യക്ഷതവഹിച്ചു .കെ കെ രാജൻ,ശശികുമാർഅമ്പാളി, പി എം പ്രകാശൻ,സേതുമാധവൻ, ആർകെമുനീർ,വത്സൻ, 
ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ,എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.മുൻ പ്രസിഡൻറ് മാരായ എം കെ നളിനി, കെ കെ രാജൻ, കെ ടി ബാലകൃഷ്ണൻ, ശോഭന വൈശാഖ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു .
ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ ശാരദ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു  .ഫോട്ടോ: പുതുക്കി പണിത നൊച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.