5 അംഗ കുടുംബും കോൺഗ്രസ് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് സി.പി.എമ്മിൽ ചേർന്നു.

സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം കെ.കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്റർ രാജിവെച്ചെത്തിയവരെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: സി.പി.ഐ.എം പേരാമ്പ്ര വെസ്റ്റ് ലോക്കലിലെ കാരയിൽ ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലെ നരി മഞ്ചക്കൽ വേണുപണിക്കരും 5 അംഗ കുടുംബവും കോൺഗ്രസ് ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് സി.പി.ഐ.എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം കെ.കുഞ്ഞമ്മദ് മാസ്റ്റർ മാലയിട്ട് ചെമ്പതാക നൽകി പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു . ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി.കെ.പ്രമോദ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കെ.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, മിനി പൊൻപറ, സ്നേഹ സത്യൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.