നൊച്ചാട് ഇലയില്ലാതോട്ടത്തിൽ ഗോപാലൻ നിര്യാതനായി.

നൊച്ചാട്: ഇലയില്ലാതോട്ടത്തിൽ ഗോപാലൻ (75) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ജാനു.
മക്കൾ:ഇ.ടി .ഷാജി ( അദ്ധ്യാപകൻ കാത്തോലിക്കേറ്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ പോത്തുകല്ല് നിലമ്പൂർ), പരേതനായ സജീവൻ, ഷൈനി.
മരുമക്കൾ: ചിൻസി (കേരള പോലീസ് പേരാമ്പ്ര), പ്രദീഷ് കൊഴുക്കല്ലൂർ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.